messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีแสดงมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นเอกพระครูวิกรมธรรมาธร เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม[17 เมษายน 2567]
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567[17 เมษายน 2567]
จุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลดอนอะราง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567[11 เมษายน 2567]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านไทรงาม [29 มีนาคม 2567]
กู้ชีพดอนอะรางออกร่วมประชุมสัญจรโครงการศักยภาพผู้ปฏิบัติงานซ้อมแผนต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่อ.บ.ต.เมืองไผ่[27 มีนาคม 2567]
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2567[27 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บรการเบ็ดเสร็จ (One Stop Srevice:OSS)[26 มีนาคม 2567]
งานป้องกันภัยเทศบาลตำบลดอนอะราง ได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่ 4 ให้ช่วยกำจัดรังผึ้งออกจากใต้ถุนบ้านฯ[22 มีนาคม 2567]
จัดตั้งธนาคารขยะบ้านโคกรัก หมู่ที่ 11 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์[22 มีนาคม 2567]
ออกตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลดอนอะราง[20 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 - 10 (ทั้งหมด 435 รายการ)