messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองช่าง
(นายวุฒิจักร บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-2382316
(นายมารุต หนุ่มไธสงค์)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
โทร : 086-8765899
(นายไกรสร ศรีทร)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
โทร : 096-9248503
(นายวีระวุฒิ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 089-6304260
(นายสมบัติ สลวนรัมย์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 089-7214067
(นายจักรพันธุ์ สุเรรัมย์)
คนงาน
โทร : 088-5990721
(นายสมหมาย ภูมิกระจ่าง)
พนักงานผลิตน้ำประปา(ทักษะ)
โทร : 093-5343052