messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
การติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 044 666 485 กองคลัง 044 666 486 กองช่าง 044 666 488 สำนักปลัด #เหตุด่วน 044 666 489 งานป้องกันภัย #เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 งานกู้ชีพ Email : donarang715@hotmail.com Email : donarang999@Gmail.com เว็ปไซต์ https://www.dar.go.th
แผนที่หน่วยงาน