messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box ฝ่ายบริหาร
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
(นายประกาศิต เที่ยงดาห์)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0817034727
(นายบุญทัน ไชยนอก)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0853039592
(นายชาญชัย บุญที)
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 0848364905
(นายเสาร์ ภูมูล)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0857806335