messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


สถิติ sitemap
วันนี้ 75
เดือนนี้2,542
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)69,136
ทั้งหมด 280,000

info ประกาศ
QR CODE

camera_alt ภาพกิจกรรม
มาตราการประหยัดพลังงาน ของเทศบาลตำบลดอนอะราง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ทางฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลดอนอะรางได้ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายนอกสถานที่
เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี"งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหนองหิน"ประจำปี 2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
#ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 9 -31 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
พิธีมอบวุฒิบัตร และลาสิกขาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview113
การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนอะราง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview9

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ