เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


สถิติ sitemap
วันนี้ 113
เดือนนี้5,378
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)53,014
ทั้งหมด 280,000

info ประกาศ
QR CODE

camera_alt ภาพกิจกรรม
กองช่างได้ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ตามที่ผู้นำหมู่บ้านแจ้งมา ม.4 ชุมชนป่าสามัคคี จำนวน 1 จุด ม.9 ชุมชนทุ่งนางาม จำนวน 4 จุด
พิธีทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีเปิด เนื่องในโอกาสการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนอะราง แห่งใหม่อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอะราง (ศูนย์บ้านโนนขี้เหล็ก) เลขที่...
เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ รพ.สต.โคกสะอาด และ สาธารณสุขอำเภอ หนองกี่ ออกตรวจร้านค้าและร้านอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลดอนอะราง
รายงานผลการออกพื้นที่ตัดกิ่งไม้ ตามหนังสือร้องทุกข์ – ร้องเรียน ของประชาชนหมู่ 2 บ้านสองห้อง
รายงานผลการเข้าช่วยเหลือรถกระบะสีดำ ตกถนนเส้น ดอนอะราง - ทุ่งจังหัน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีไฟไหม้บริเวณข้างทางถนนดอนอะราง-ดอนแขวน จึงได้นำรถน้ำดับเพลิงออกดับไฟ ฯ
เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ออกพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ ที่พาดสายไฟสาธารณะ ตามหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน หมู่ 4 บ้านป่าสมัคคีธรรม ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview30
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติมประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
กำหนดการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview6

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ