เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการลดพลังงาน เทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบปี 2565 รายไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 107 รายการ) 1 2 3 4 5 6