messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาสที่ 4 รอบ 6 เดือน (กรกฎาคม 65 - กันยายน 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 23
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาสที่ 3 รอบ 6 เดือน (เมษายน 65 - มิถุนายน 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 77
รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 241
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 241
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 247
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1