เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file คู่มือ ให้บริการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 262
photo รูปโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลดอนอะรางประจำปี - 1-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
photo แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1