เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือ ปฏิบัติงานของกองคลังงานพัสดุ เทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือ ปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนอะราง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือ ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลดอนอะราง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คู่มือการให้บริการของกองช่างเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
photo คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 307
photo รูปโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลดอนอะรางประจำปี - 1-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
photo แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1