messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
find_in_page รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 31
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 39
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 36
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4