เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
verified_user คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่ง กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันกิจการประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายอำนาจเจ้าหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file การแบ่งงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน(กิจการประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่รับเงินและลงมือชื่อในหลักฐานใบเสร็จรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงิน-จ่ายเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 96
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1