ชื่อเรื่อง : ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียด : ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ได้ภายในเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลดอนอะราง หากพ้นกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ และ มาตรา ๓๕
ชื่อไฟล์ : 5tpasUgMon112803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้