ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : C4XPMG3Fri104746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564