เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file โครงการมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 103
photo ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทำกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 242
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1