เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง
find_in_page รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ภาคผนวก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file บรรณานุกรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file บทที่5สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file บทที่4ผลการวิเคราะห์ข้อมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file บทที่3ดำเนินการวิจัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file บทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file บทที่1บทนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 466
insert_drive_file สาระบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1