messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
แนวปฏิบัติ Dos&Don ts ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 46
การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s and Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 53
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 41
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1